Педагогически екип

Мила Петкова

Мила Петкова

Училищен ръководител Български език и литература

Татяна Димитрова

Татяна Димитрова

Детска градина

Нели Георгиева-Коев

Нели Георгиева-Коев

Подготвителна група

Лазарина Джорджева

Лазарина Джорджева

Български език и литература, народни танци

Мариана Рапчева

Мариана Рапчева

Български език и литература

Цвети Априлски

Цвети Априлски

Български език и литература

Вероника Сергиева

Вероника Сергиева

Български език и литература

Рени Андреева

Рени Андреева

Музика

Милена Миланова

Милена Миланова

Театър

Антоанета Карабов

Антоанета Карабов

Български чужд език