Dolor Amet

L’équipe pédagogique

Мила Петкова

Мила Петкова

Директор

Български език и литература
Преподавател-изследовател с повече от 30 години опит: Софийския университет Сен Клемент в Охрид, Университета Хумболт, Берлин, Сорбонски университет, Париж
Сфера на дейност: европейски езици и култури

Нели Георгиева-Коев

Нели Георгиева-Коев

Преподавател ПГ

Учител
Няколко следдипломни квалификации

Мариана Рапчева

Мариана Рапчева

Преподавател БЕЛ

12 години професионален опит

Лазарина Джорджева

Лазарина Джорджева

Преподавател БЕЛ

Учител по български език
Води ателието по народни танци Хилендарчета
Артистичен ръководител на танцова група « Зора », Париж от 2007 г.

Рени Андреева

Рени Андреева

Преподавател по музика

Учител по българска музика, песни и фолклор с 27 годишен опит.
Първа професионална квалификация, следдипломна специализация « Съвременни методи в образованието »

Цвети Априлски

Цвети Априлски

Преподавател БЕЛ

15 годишен трудов стаж

Татяна Димитрова

Татяна Димитрова

Учител ДГ

Аспирантура

Антоанета Карабов

Антоанета Карабов

Преподавател български чужд език

Специализация в преподаването на български като чужд език

Вероника Сергиева

Вероника Сергиева

Преподавател БЕЛ