ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ПАРИЖ

Преподаване на български език и литература от детска градина до 12 клас
Образование за всички възрасти и на всички нива
Дистанционно обучение чрез интерактивна платформа с обучени и опитни учители

Проект

За нас

За нас

Асоциация „Европа Култура Обмен » беше създадена като място за срещи и общуване на членове на българската общност в Париж и парижка област, чийто брой нарасна значително през последните години.
Основната й цел е да събере българите от Париж и областта и да допринесе за съхраняването на националното самосъзнание и култура чрез популяризирането на българския език и култура във Франция.
Една от приоритетните дейности на Европейската асоциация за културен обмен е Българското училище „Паисий Хилендарски“, създадено през 2014 г. и превърнало се в част от общата тенденция през последните години, когато се създадоха повече от 300 структури за преподаване на български език извън националните граници.
Мисията на училище „Паисий Хилендарски“ се състои в организирането и провеждането на различни форми на обучение по български език, история и география на България с цел запазване на българския език, култура и традиции извън граница. Неговият образователен проект се основава на адаптираните програми, които Министерството на образованието и науката (www.mon.bg) разработва от няколко години, за да отговори на образователните потребности на своите сънародници в чужбина.

Какво предлагаме

Структуриран учебен процес от детска градина до 12-ти клас, всяка събота през учебната година
Дистанционно обучение чрез нашата образователна платформа за деца и възрастни, осигурено от учители с опит в преподаването в чуждоезикова среда
Задължителни учебни предмети: български език и литература, история и география на България, музика, традиции и фолклор
Разнообразна извънкласна дейност, която съпътства и обогатява изучаването на български език – вокално студио, ателие по народни танци, театър
Специални класове с адаптирано преподаване на български като чужд език /БЧЕ/ за френскоговорящите ученици; преминаването към потока преподаване на майчин език е възможно взависимост от постиженията на ученика
Курсове по български и френски за възрастни
Безплатна занималня
Безопасността на децата е осигурена от наличието на пазач на входа на училището
Училище „Паисий Хилендарски“ се намира в 8-ми район на Париж със стаи, оборудвани с цифрови дъски, голяма зала за танци, зала за представления, голям вътрешен двор

Нашите дипломи

Училището ни издава документ за успешно завършен клас по изучаваните предмети. Дипломите ни са официално признати от българското министерство на образованието и науката, приравняват се към дипломите в българската образователна система и позволяват продължаване на средното и висше образование в България.

 

Финансиране

Финансирането на училището е осигурено от българското министерство на образованието и науката, таксите на родителите, дарения.

Нашите партньори

Министерството на образованието и науката, Българското посолство в Париж, Държавната агенция за българите в чужбина, Българският културен институт в Париж, Департамент за езиково обучение /ДЕО/ към СУ „Климент Охридски“, български университети – катедри по преподаване на български език и литература, катедри по методика на преподаването, български училища в чужбина.