Образователен проект

Преподаване на български език и литература от детска градина до 12 клас
Образование за всички възрасти и на всички нива
Дистанционно обучение чрез интерактивна платформа с обучени и опитни учители

Проект

За нас

Кои сме ние ?

Асоциация Европа Култура Обмен беше създадена като място за срещи и обмен на членове на българската общност в Париж и парижкия регион, чийто брой нарасна значително през последните години.
Основната й цел е да събере българите от парижкия регион и да допринесе за защитата на националната идентичност и култура чрез популяризирането на българския език и култура във Франция.
Един от основните приоритети на Европейската асоциация за културен партег е Българското училище за всички, създадено през 2014 г. от Паисий Хилендарски – училище, което е част от общата тенденция през последните десет години от създаването на структури за преподаване на български език извън националните граници, които наброяват повече от 250 по целия свят.
Мисията на Българското училище за всички е да организира и практикува различни форми на преподаване на български език и литература, българска история и география. Образователният проект на българското училище се основава на адаптираните програми, които българското Министерство на образованието и науката (www.mon.bg) разработва от няколко години, за да отговори на образователните потребности на своите сънародници в чужденеца.

Какво предлагаме?

Структурирано обучение от детска градина до 12 клас, всяка събота през учебната година.
Дистанционно обучение чрез нашата образователна платформа за деца и възрастни, осигурено от обучени и опитни учители.
Задължителни учебни предмети: български език и литература, българска история и география, българска традиционна музика.
Френскоговорящи класове с адаптирано преподаване на български като чужд език (BLE); преходът към потока на българския майчин език е възможен в зависимост от академичните резултати на френскоговорящия студент.
Курсове по български и френски език за възрастни.
Различни извънкласни работилници по български песни, народни танци, театър, които съпътстват и обогатяват изучаването на български език.
Безплатна занималня.
Безопасността на децата е осигурена от наличието на пазач ма входа на училището.
Училището се намира в 8-ми район на Париж със стаи, оборудвани с цифрови табла, голяма зала за танци, оратория с великолепна акустика за уроци по пеене, зала за представления, голям вътрешен двор.

Какви дипломи издаваме?

Краят на всяка учебна година се санкционира с диплома за успех по преподаваните предмети.
Документът, официално признат от българското министерство на образованието, е от съществено значение за по-нататъшното обучение на учениците при завръщането им в България.

Финансирането на училището е осигурено от:

Българското министерство на образованието и науката,
от таксите на родителите, от дарения.