Паисий 

Хилендарски

 

Защо Паисий?

Целта на Българското училище « Паисий Хилендарски » е защитата на националния език, идентичност и култура в мултикултурна среда.

Паисий Хилендарски работи за пробуждането на националната съвест по времето, когато България е била под двойно потисничество, политическо и културно. Той допринася изключително много за опазването на българската идентичност и остава един от основните герои в нейната история, ценен от всички, символ на културно пробуждане и идентичност.

Носейки името му, училището обобщава основната си мисия: да популяризира българския език и култура, да предава традиции и да бъде привилегировано място за срещи и обмен на членовете на българската общност.

Паисий